Üstökös

Almahéj

 

Maga volt a tökély, 

ahogy pirosan és gömbölyűen

feküdt a gyümölcsöstál

közepén.

A magaménak akartam.

A magaménak egészen.

 

Éles kést szegeztem rá.

Acélpengéjében

nézte saját tükörképét.

Pirosan izzott,

mint a tűzgolyó

s gömbalakja

pontosan tenyerembe illett. 

 

Késemmel megfosztottam

tűzruhájától.

Belesápadt, ahogy

halvány tükörképe

megjelent a kés pengéjében.

Tökéletesség-foszlányok

hevertek a földön.

NetLand