Kikötő

Nyomot hagyni

 

A lég tüdőmből úgy ki volt apadva

tovább nem bírtam, feljutván a csúcsra

lerogytam azonmód a sziklapadra.

 

»Most össze kell magadat szedned újra!« −

szólt mesterem − »mert ülve párnaszékben

nem nyerhetsz hírt, se dunna közt lapulva.

 

És aki nem nyer hírt e földi létben

maga után nagyobb nyomát se nyomja

mint hab a vízen és a füst a légben.

 

Hát talpra! Fittyet a fáradalomra, 

mert győz a lélek minden akadályon 

csak a test súlya földre le ne vonja!

 

Nagyobb út kell még, hogy készen találjon

legkisebb lépcsőnk volt e sziklagádor;

vigyázz, ha értesz, hogy javadra váljon!«

 

 

Dante: Isteni színjáték, Pokol XXIV. ének, 43−57

Babits Mihály fordítása

 

 

anapkelet@gmail.com

NetLand