Kikötő

Apa és fia napkeleten

" Apa és fia napkeleten! Szinte össze nem hasonlítható az európai szülők és gyermekek felületes viszonyával. Aki apját látja, Istent látja. Mert ez az apa az ősök szakadatlan láncának végső szeme, annak a láncnak, amely az embert Ádámmal és általa a teremtés kezdetével összekapcsolja. De aki fiát látja, az is Istent látja. Mert ez a fiú a következő láncszem, amely az embert az utolsó ítélettel, minden dolgok végével és a megváltással összekapcsolja. Ilyen szent kapcsolat nem félénk áhitatot és nem szűkszavúságot követel? "

Franz Werfel: A Musza Dag negyven napja

NetLand