A benső krónikásai

Meghasad az Ég

 

 

Szürke páncélú felhők alá kilép egy nyűtt lelkű, arcú férfi. Kusza pillantásait ócska szemüvege igyekszik csak rendbe szedni.

Felnéz az égre, riadt szavakat küld a magasba: " Ha ma  nem süt ki a Nap, én meghalok!"

Keserű szikkadtsággal odébb csoszog.

 

Tarkóját  elönti az atyai kéz melegét idéző hőség s remegő alakja árnyékot vet.

 

 

anapkelet@gmail.com

NetLand