Üstökös

Cézár, én nem megyek

 

Vérben úszik vad hegyek orma,

Paskolja vér; paskolja ár.

S engem a halál-dáridóra

Cézár parancsa vár.

 

Itt hagyni minden szentet, drágát,

Asszonyt, búzát, bort, dalt, zenét:

Cézár parancsa nem kegyelmez.

Kell a halál-cseléd.

 

Már összeszedtem kis cókmókom.

Indulni kell. Jaj, hogy lehet.

Vérben úszik vad hegyek orma.

Cézár, én nem megyek.

 

Cézár, lásd, ép a szüret áll már,

Gerezd hegyén tömött gerezd.

Vérben úszhat vad hegyek orma,

A földem nem ereszt.

 

Cézár, énnekem asszonyom van,

Forróölű, dalos, szelid.

Te éretted jaj, hogy áztassam

Könyűvel szemeit.

 

Kicsi, szegény, ijedt fiókák

Fogják, lásd, erős térdemet.

Cézár, ki visel gondot rájuk,

Ha gőgöd eltemet?

 

Vért szűr a pajzs Hispániában,

Rengenek a sötét hegyek.

Bús fürtnek a halálszüretre

Cézár, nem mehetek.

 

Nekem nem házam a te házad.

Nekem nem fáj a bánatod.

Éntőlem véres koronádat

A sárba vághatod.

 

Mit bánom én Hispániát,

Ha gyémánt-hegyeket terem;

Minden drágakövednél drágább

Az én rongy életem.

 

Élet, élet, szent gyönyörűség,

Egyetlen, mely nekem ragyog.

Cézár, az életem felett

Én is cézár vagyok.

 

Melyik Isten nevében trónolsz?

Mily őrület adott jogot:

Hogy istenadta életemmel

Játszik a pallosod?

 

...Soracte ormán zöld az erdő,

Szivem élet-vágytól dagad,

Jer, asszonyom... A koronádat

Cézár, védd meg magad.

 

Vagy küldj hamar pretóriánust

Üsse szét e dacos fejet,

De bitangul a mészárszékre

Cézár, én nem megyek.

 

 

NetLand