Lépéseim koppanása

Házsongárdi "Noé bárkája"

A kolozsvári Házsongárdi temetőben szerdán felavatták a felújított iktári Bethlen – Bánffy kriptát. Az impozáns kőépületet a Házsongárd Alapítvány mentette meg a pusztulástól nyolc évi munkával. Amint Gergely Erzsébet, az alapítvány igazgatója felidézte, az értékmentő munkát a magyar állam, a magyarországi önkormányzatok, erdélyi és magyarországi cégek, kolozsvári önkéntesek támogatták. Gergely Erzsébet elmondta, a református egyház által bérelt kripta és a körülötte lévő, kőfallal körülvett terület egyfajta "Noé bárkája" szerepet töltött be a temető magyar emlékhelyeit ápoló alapítvány számára. Az évek során itt helyezték biztonságba azokat a faragott köveket, amelyek a házsongárdi sírhelyek jelenkori bérlői számára fölöslegessé váltak.

Gaál György, a Házsongárd Alapítvány ügyvezető elnöke elmondta, a helytörténészek eddig úgy tudták, hogy az 1860-as években épített kriptát Ybl Miklós tervezte, de a legújabb kutatások azt hozták a felszínre, hogy a neoromán stílusú épületnek Skalniczky Antal volt a tervezője.

A nyughely a Bethlen Gábor erdélyi fejedelmet is adó iktári Bethlen család számára épült, és a család két utolsó tagjának - Domokosnak és Katának - jutott nyughelyül. Bethlen Kata házassága révén a Bánffyakra szállt, és a Bánffy család grófi ágának lett a temetkezési helye. Itt temették el Bánffy Miklóst, Magyarország egykori külügyminiszterét is.

(MTI)

NetLand