Üstökös

Feleségem és kardom

 

Galamb van a házon,

Csillag van az égen,

Az én ölemben van

Kedves feleségem;

Ugy tartják szelíden

Ringató karjaim,

Mint a harmatot a

Rezgő fa lombjai.

 

Ha már megöleltem,

Mért meg ne csókolnám?

Csókokban nem szegény,

Nem is fösvény a szám.

Beszélgetünk is, de

Az csak félig beszéd,

A másik fele már

Csókokba olvad szét.

 

Nagy a mi örömünk,

Nagy a mulatságunk,

Gyöngynek is beillik

Fényes boldogságunk!

De az én kardomnak

Ez sehogysem tetszik,

Ránk szemét a falról

Mogorván mereszti.

 

Mit nézesz, öreg kard,

Olyan mérgesen ránk?

Vén golyhó, talán a

Szerelemféltés bánt?

Hagyd el ezt te, bajtárs,

Nem való ez néked,

Ha férfi vagy, ne űzz

Asszonymesterséget.

 

De meg nincs is okod

Engemet féltened,

Hiszen ismerhetnéd

Már feleségemet,

Ismerheted lelkét,

Ezt a ritka lelket,

Aminőt az isten

Nem sokat teremtett;

 

Ha szüksége van a

Hazának karomra,

Téged saját keze

Köt fel oldalamra,

Oldalamra köt, és

Búcsuját így veszi:

Menjetek, legyetek

Egymásnak hívei!

 

 

Pest, 1848. április

 

NetLand