Lépéseim koppanása

Zrínyi Miklós Őrtiloson

A Zrínyi-újvár feltárt kútjának avatásával emlékeztek Zrínyi Miklós (1620-1664) költőre, hadvezérre, politikusra születésének 400. évfordulóján a Somogy megyei Őrtiloson.

Vándor László, a Zala Megyei Múzeumok Igazgatóságának volt igazgatója arról szólt, hogy Zrínyi-újvár a hadtudóshoz köthető egyetlen magyarországi épített emlék, amely a magyar királyság és a török birodalom határán fontos szerepet játszott nemcsak a magyar, hanem Európa történelmében is. Zrínyi Miklós 1661-ben kezdte el építtetni az őrtilosi hídfőerődöt a birtokait támadó kanizsai törökök féken tartására, Kanizsa visszafoglalásának előkészítésére. A hadvezér a várból vezette híres téli hadjáratát: felgyújtotta az eszéki hidat és a várba tért vissza Kanizsa sikertelen ostroma után. Zrínyi-újvár 1664-ben, három heti török ostrom után esett el, amellyel sikerült késleltetni az oszmánok Bécs felé vonulását, az Őrtilosnál elszenvedett veszteségek hozzájárultak a törökök szentgotthárdi vereségéhez.

A lerombolt Zrínyi-újvár pontos helyéről sokáig vitatkoztak a történészek, ő maga fél évszázada kutatja a történetét. A feltárások a 2000-es években kezdődtek a Hadtörténeti Múzeum, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elődje, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem hallgatóinak bevonásával, de a munkálatokban nagy segítséget nyújtott a Duna-Dráva Nemzeti Park, valamint több múzeum, önkormányzat, erdészet is. A feltárást is vezető volt igazgató a vár kútjának régészeti munkálatait és rekonstrukcióját Esterházy Pálnak a vár 1664-es török ostromáról is szóló visszaemlékezéseivel indokolta, amely szerint a törökök bosszúból a megölt magyar védőket a kútba dobták, amiért Zrínyi a téli hadjáratán a kút kupolája fölé rakatta a Szulejmán turbéki síremlékének tetejéről elhozott aranyozott zászlót. Vándor László azt mondta: a régészek "töredékes embervázakat" és nagyon sok ruhát találtak a kútban. Ebből arra következtettek, valószínű, hogy az ostrom után az elesettek bajtársai kiemelték a holttesteket, majd a túlparti ellenerőd közelében eltemették. A faszerkezetű kút darabjait a vizes föld megőrizte, a legépebben maradt darabokat, köztük egy Zrínyi által is érinthetett itatóvályút a többi lelettel együtt konzerválják, bemutatásukat tervezik - tette hozzá. Egyben reményét fejezte ki, hogy Zrínyi-újvár a magyarok egyik zarándokhelyévé válik.

 

 

NetLand