Napkeleti Hermész

Arany-emlékév - Konferencia a költőfejedelmre emlékezve

Arany János változó időkben címmel konferenciát rendez a 200 évvel ezelőtt született költőfejedelem tiszteletére április 8-án, szombaton a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) és a Magyarországi Református Egyház Budapesten. A kortársak és az utókor Arany János költészetéről alkotott értelmezéseit tárgyaló egész napos tanácskozáson előad többek között Szörényi László a költőről alkotott irodalomtörténeti kép változásairól, Toldi Éva Arany János és a szerb irodalom kapcsolatáról, Fűzfa Balázs pedig Arany János balladáinak grammatikai metaforáiról. Imre László Arany János kálvinizmusáról, Géher István az Őszikék balladákról fog beszélni a konferencián. Szintén hallható lesz Papp Kinga A bűn misztériuma Arany János balladaköltészetében, valamint Kovács Gábor A születő gondolat Arany János költészetében című előadása - áll a közleményben. Arany János és unokája, Szél Piroska kapcsolatáról Kiczenko Judit ad elő, míg Adamikné Jászó Anna a szerző epikája alapján Humor, derű és bölcsesség az érvelésben címmel fog beszélni. A budapesti rendezvény folytatásaként tudományos tanácskozást rendeznek a témában május 27-én a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen is. Emellett a szervezők 2017 őszén egy református középiskolásoknak szóló balladamondó szavalóversennyel is megünnepli az emlékévet.

(MTI) 

 

 

 

NetLand