Pillanatok virága

Ha negyvenéves...

Ha negyvenéves elmúltál, egy éjjel,

egyszer fölébredsz és aztán sokáig

nem bírsz aludni. Nézed a szobádat

ott a sötétben. Lassan eltünődöl

ezen-azon. Fekszel, nyitott szemekkel,

mint majd a sírban. Ez a forduló az,

mikor az életed új útra tér.

Csodálkozol, hogy föld és csillagok közt

éltél. Eszedbe jut egy semmiség is.

Babrálsz vele. Megúnod és elejted.

Olykor egy-egy zajt hallasz künn az utcán.

Minden zajról tudod, hogy mit jelent.

Még bús se vagy. Csak józan és figyelmes.

Majdnem nyugodt. Egyszerre fölsóhajtasz.

A fal felé fordulsz. Megint elalszol.

 

 

 

 

NetLand