Napkeleti Hermész

Olasz levéltárak magyar emlékei

Az olaszországi levéltárakban és könyvtárakban végzett Vestigia-projekt eredményeit mutatják be a magyar kutatócsoport vezetői a Balassi Intézet-Római Magyar Akadémián (RMA) pénteken. A Milánó és Modena levéltárában, valamint két neves könyvtárában, a Biblioteca Ambrosianában és a Biblioteca Estensében végzett kutatómunka az 1300 és 1550 közötti magyar vonatkozású dokumentumok felkutatását, összegyűjtését és digitalizálását tűzte ki célul. Az eredményeket tartalmazó több mint kétszázötven oldalas kötetet a kutatást vezető Armando Nuzzo, Mátyus Norbert és Domokos György mutatja be, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE), a római La Sapienza és a pozsonyi Comenius Egyetem oktatói. 

A Vestigia-projekt az olaszországi levéltárakban a 19. század elején megkezdett magyar kutatómunka modern folytatásának számít, amelyet 2010-től 2015-ig az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) finanszírozta. A milánói és modenai kódexekben több mint háromezer magyar vonatkozású dokumentumot gyűjtöttek össze, amelyekről több mint tizenötezer digitális felvétel készült az ezeket tartalmazó adatbank kidolgozásával együtt (vestigia.hu). A kutatásban fiatal magyar kutatók, doktoranduszok is részt vettek és szakdolgozatok is születettek a friss eredményekről. 

(MTI)

NetLand