História

Szmolenszki Szűzanya ikon

A szakemberek megbizonyosodtak a csodatévőnek tekintett Szmolenszki Szűzanya ikon valódiságáról - jelentették be a moszkvai Megváltó Krisztus székesegyházban. Az orosz ortodox egyház főtemplomában Kirill pátriárka egyházfői posztra lépésének 6. évfordulóját ünnepelték. Az ebből az alkalomból rendezett szentmisét követően az orosz kulturális tárca vezetője ismertette a csodatévőnek tartott szmolenszki ikon két évig tartott restaurálását. Kirill pátriárka 1984-től szmolenszki metropolitaként 25 évet szolgált a Moszkvától mintegy 380 kilométerre délnyugatra lévő orosz városban. Többen megkérdőjelezték azt, hogy valóban arról az ikonról van-e szó, amelyet 1602-ben Borisz Godunov orosz cár átadott Szmolenszknek, és amelyet a Napóleon seregei elleni háborúban a Kutuzov orosz hadvezér vezette seregek támogatására a borogyinói harctérre vittek. A szentkép az egyházi történetírás szerint megvédte a várost és az orosz területeket az ellenségtől. Az orosz állami restaurátori tudományos intézetben a legkorszerűbb eljárásokkal és eszközök, anyagok használatával száz százalékos bizonyosságot nyert, hogy az ikon a XVI. és a XVII. század fordulóján készült és ez az ábrázolás megegyezik az eredeti ábrázolással. 

A szűzanyát karján a gyermekkel ábrázoló eredeti szentképet, görögül hodégétriát - amely álló Mária-alakot ábrázol, bal karján Jézussal - a legenda szerint Lukács evangélista festette. Egyes történészek szerint a XI. század közepén kerülhetett orosz földre az ősi ikon, amellyel IX. Konsztantinosz bizánci császár áldotta meg és indította útra a lányát, a későbbi Anna cárnőt, Vszevolod Jaroszlavics kijevi herceg feleségét. Az ikon ilyen módon az orosz állam és Konstantinápoly közötti kapcsolatot bizonyítja. A XII. század elején Vlagyimir Monomah fejedelem a szűzanya ikont Szmolenszkbe vitte, ahol megalapította a Boldogságos Szűz Mennybemenetele székesegyházat. Ebben helyezték el a kegytárgyat. Az eredeti Szmolenszki Szűzanya ikon valamikor az évszázadok folyamán eltűnt. Helyébe a most restaurált másolatot helyezték el a szmolenszki székesegyházban.

(MTI)

NetLand