Lelkek

László Mihály

A bukovinai székelyek életét bemutató író, országgyűlési képviselő, tanár László Mihály (1849-1932) életútjáról szóló könyv jelent meg Bonyhádon. A kötetet Völgységi Múzeumban mutatták be. A 19. század irodalmi és politikai közéletében tevékeny személyiséggel először foglalkozik önálló kötet. A szerző, Szőts Zoltán, a múzeum igazgatója kétéves, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával végzett kutatómunkáját foglalta össze a 356 oldalas könyvben.

László Mihály 1849. augusztus 26-án a bukovinai Istensegítsen csíki székely és felvidéki magyar vegyes házasságból született, fiatalon egyike volt azoknak, akit a Szent István Társulat költségén Magyarországon taníttattak. 1869-ben, még joghallgatóként jelent meg első elbeszélése, később írásaiban sokat foglalkozott a bukovinai népélettel. Cikkeinek hatására a magyar kormány 1875-ben hazaküldte a székelyek viszonyainak tanulmányozására, amelyről könyvet írt Keleti testvéreink címmel. A könyv nyomán telepítettek haza 1883-ban 5000 székelyt az Al-Dunához. 1887-ben az Udvarhely megyei város, Oláhfalu országgyűlési képviselője lett, 1892-ben Székelyudvarhely mandátumát nyerte el, 1896-ban ugyanezen város nemzeti párti programmal választotta meg. Rövid megszakítással 1918-ig volt országgyűlési képviselő, közben irányítója volt az Országos Köznevelési Egyesület Középtanodájának is.

"Irodalmi munkásságának eredménye volt a székelyek Al-Duna mellé telepítése, amelynek gondolatát ő tartotta életben a magyar közvéleményben. A csángó bizottság, amelynek titkára volt, kezdeményezte az erdélyi telepek létrehozását is. A távlati cél az lett volna, hogy a moldvai csángókat is hazatelepítsék, de ez nem valósult meg" - mondta a szerző. Tevékenysége az akkori nemzetpolitikai törekvések fő áramában volt, ami azt jelentette, hogy a magyarságot tömöríteni kell a soknemzetiségűvé vált országban - tette hozzá, megjegyezve: a sors fintora, hogy a történelmi Magyarország összeroppanása után az új telepek a határokon kívülre kerültek. A László Mihály életútja című, ötszáz példányban megjelent könyvet 42 fotó, 10 színes kép, 6 dokumentum illusztrálja, utóbbiak közt - a mentoraként tisztelt - Jókai Mórhoz írt, eddig nem publikált levele. A szerző tizenegy művének bibliográfiáját is közli.

(MTI)

 

NetLand