Napkeleti Hermész

Opus 18

Opus - a szlovákiai magyar írók folyóirata - 2012/3-es száma (OPUS 18)

Egy tökéletesnek látszó összeesküvés a címe Nyerges Gábor regényrészletének, mely az új OPUS első hasábjain olvasható. 

A Paranoia blokk további elbeszélésekkel és novellákkal folytatódik Fehér Lászlótól, Százdi Sztakó Zsolttól és Vasi Szabó Jánostól. 

David Curzon és Vida Gergely versei zárják a blokkot, a líra átnyúlik a Horizontokba is Szászi Zoltán, Nyerges Gábor Ádám és Rácz Boglárka verseivel. Veres István Amplitúdó című novellájában zokniban zuhanyzik, Varga Imre pedig a ? – ben a börtön felé sétál.

A Hölgyválasz blokkban megtalálhatjuk Hegedűs Orsolya A hard fantasy gyökerei témában írt, illetve Sz. Molnár Szilvia Gondolatok a Bujdosó-életmű recepciótörténetéről szóló tanulmányát. Borbély Szilárd Halotti pompa c. kötetében A lírai hagyományok újraírását tanulmányozza Farkas Márta, a szerzővel V. Mihályi Anikó készített interjút.

Végezetül Palimpszeszt jelentkezik négy kritikával, köztük Tóth Krisztina tavaly megjelent Pixel c. kötetéről Balogh-Auer Zitától, Joyce Carol Oates 2010-ben megjelent kisregényéről Simon Mónikától, a Hagyománytör(tén)és 2011-ben  tanulmánykötetről Hegedűs Norberttől és Baka L. Patrik kritikája Simon Attila Küzdelem a városért c. kismonográfiájáról. 

Brutovszky Gabriella egy ismertetőt közöl Gyöngyösi István Parnasszusa: Csetnek címmel.

A lapszámot Mayer Éva grafikusművész illusztrációi díszítik, a címlapon Réteghiány, avagy korlátok a fejedben vannak c. műve látható.

Az OPUS egyik mellékletében a tavasszal megrendezett text-túra Dobry Judit, Gužák Klaudia, N. Juhász Tamás, Konc Csilla, Rajkovics Péter és Vörös Gergely műfordításai szerepelnek Miroslav Válektől és Vladimír Ballatól.

A másik mellékletben beszámolókat olvashatunk Nagy Erikától a Szlovákiai magyar képzőművészek arcképcsarnokának bemutatójáról, a 18. Gyurcsó István Emléknapról, az Ambroozia internetes folyóiratról és az AmbrooBook e-book könyvkiadóról, a Magyar Írószövetség vendégeskedéséről, a Diószegen megrendezett irodalmi szimpóziumról és a Talamon - és Forbáth díjátadóról valamint az Opus - kerekasztal beszélgetésről Tőzsér Árpaddal illetve Rajkocsi Péter beszámolóját a tavaszi Text-túráról, mindez sok-sok képpel illusztrálva.

Az új OPUS előfizetők ajándékba kapják a Hagyománytör(tén)és – Vita a ,,szlovákiai magyar” líra értelmezhetőségéről c. tanulmánykötetet. Az éves előfizetés ára 17 euró (postaköltséggel együtt).

 

TARTALOM OPUS 18   2012/3

PARANOIAI

Nyerges András: Egy tökéletesnek látszó összeesküvés [regényrészlet]

Fehér László: Miért nem megyek a vízbe [novella] 

Százdi Sztakó Zsolt: Vagina [elbeszélés] 

Vasi Szabó János: A pokol új körei [elbeszélésfüzér] 

David Curzon: Régmúlt napok fénye– SF-monológ – [vers] 

Vida Gergely: Hártya [vers]

HORIZONTOK

Szászi Zoltán: Kép, látszat, idő [vers]

Varga Imre: ? (A Reggelnaplóból)

Nyerges Gábor Ádám versei

Veres István: Amplitúdó [novella] 

Rácz Boglárka versei 

HÖLGYVÁLASZ

Hegedűs Orsolya: A hard fantasy gyökerei[tanulmány] 

Sz. Molnár Szilvia: Gondolatok a Bujdosó-életmű recepciótörténetéről [tanulmány] 

Farkas Márta: A lírai hagyományok újraírása

Borbély Szilárd Halotti Pompa c. kötetében [tanulmány] 

V. Mihályi Anikó: Növekvő távolság. Interjú Borbély Szilárddal

PALIMPSZESZT

Balogh-Auer Zita: Pixelvárium Tóth Krisztina: Pixel) [kritika]

Simon Mónika: Csak a tökéletes képmásodat szeretném megalkotni…(Joyce Carol Oates: Egy szép szűz leány) [kritika] 

Hegedűs Norbert: A tetten ért történelem (Hagyománytör[tén]és) [kritika]

Baka L. Patrik: Dráma, három felvonásban (Simon Attila: Küzdelem a városért) [kritika] 

Brutovszky Gabriella: Gyöngyösi István Parnasszusa: Csetnek [ismertető]

Bemutatjuk: Mayer Éva

 

 

NetLand