Kikötő

a végtelen

/kép: Kis Enikő/

 

" ahogy a vízen két evezőnyom gyűrűi

egymásba fonódnak, egy pillanatig

világosan látszik a nyolcas forma,

aztán a fodrok összezavarodnak.

talán van olyan távolság, ahonnan

a végtelen születése és eltűnése 

pontosan megfigyelhető, ha a csónakok

egyirányban haladnak, és egyik sem

gyorsabban, vagy lassabban, 

mint a másik. de létezik-e két ilyen

csónak? a végtelen két egyidejű, 

véletlen evezőcsapás, és ha van szem,

mely a folyó ábráit olvasni tudja, 

az is épp íly véletlen felnyíló tekintet. "

 

Schein GáborNetLand